Läsproblem och dyslexi

Begreppet dyslexi är nog känt för många men ändå kan det vara svårt att känna igen problemet när det dyker upp, till och med för personer som själva är drabbade.

I skolan är det oerhört viktigt att dyslexi hos barn upptäcks tidigt då det kommer att påverka hela skolgången. När barn lär sig läsa under sina första år i skolan lär sig barn olika snabbt. De som det är svårast för kan eventuellt ha dyslexi eller någon annan form av språkstörning. Ibland handlar det om lättare läsproblem som går att lösa med tiden, men för vissa är det riktig dyslexi. Detta kan upptäckas genom en utredning.

Tecken på att ett barn eventuellt har dyslexi är ofta att de läser mycket långsammare än sina jämnåriga kamrater, att de läser hackigt, har svårt att fokusera och halkar bort från den raden i texten de läser på och börjar läsa i en mening på raden under, vilket då skapar en helt obegriplig text. Ofta blir barnen trötta och orkar endast läsa mycket korta texter. Skillnad märks ofta om barnen får lyssna på texten samtidigt som de följer med i texten, då förstår man bättre. I de flesta datorer finns idag program där en syntetisk röst kan läsa upp dokument så att man slipper läsa helt själv, om man har jobbigt med läsningen.

För lärare och föräldrar som vill hjälpa barn med dyslexi eller misstänker att det finns någon form av läsproblem, kan man använda hjälpmedel. Bildstöd är ett sådant hjälpmedel, d.v.s. att använda texter där det finns bilder i marginalen, eller bilderböcker för mindre barn. Bilderna ska givetvis komplettera texten så att barnet får hjälp av dem. Vissa personer som har dyslexi kan inte skapa egna bilder inuti hjärnan när de läser och för dem är det oerhört viktigt med bildstöd. Enligt Svenska Dyslexiföreningen har drygt 5-8% av befolkningen läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art, vilket gör att det i genomsnitt finns något eller flera barn som behöver extra stöd i varje skolklass.

Många med dyslexi läser första delen av svåra ord men gissar sedan fortsättningen, vilken kan skapa rejäla missförstånd. Därför är det mycket viktigt att dessa barn får träna mycket och lära sig hitta strategier för hur de ska arbeta med sin läsning.